Navigation:  Kontakty > Karta firmy >

Obchodní karta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obchodní karta kontaktu nám dává ucelené informace o všech obchodních aktivitách spojených s danou firmou – tzn. všech přijatých a vystavených fakturách, o všech přijatých a vystavených objednávkách, nabídkách, zakázkách, dodacích listech, Prodejkách a Výdejkách, servisní činnosti, popř. Zápůjčkách.

Na obchodní kartě by nemělo ujít Vaší pozornosti tlačítko "+" nad výběrovými tlačítky typu dokumentů. Toto tlačítko provede součet finančních hodnot tohoto typu dokumentu, který je právě aktivní. Kromě součtu počtu dokladů, celkové sumy a sumy zajímavé pro daný typ dokumentu (pro faktury např. celkem nezaplaceno) se na celkovém součtu objevují 4 součty za poslední tři roky. Naleznete zde součet za rok 2018, 2017, 2016 a součet všeho před rokem 2016. Tyto součty jsou vázány na aktuální rok. Příští rok se tedy objeví součty za rok 2019, 2018, 2017 a součet starších.

Vedle tlačítka "+" se objevují dvě pole pro zadání časového filtru. Zadání časového filtru (od do) se mění součty prvních tří hodnot. Historické součty za poslední roky zůstanou beze změny.

 

obchorni.karta

 

PENÁLE:- smluvní hodnota úroku z prodlení slouží pro výpočet penále při generování penalizační faktury. Výchozí hodnota se načítá při založení kontaktu z Konfigurace penále faktur. Může být tedy nastavena pro každý kontakt jinak (podle platných smluvních podmínek).

 

 

Testy dluhu a blokace tvorby dokladů

limit_dluhu

 

tlacitko8Test limitu dluhu. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí aktuální dluh firmy v souladu s nastavením dluhové politiky na Obchodní kartě kontaktu.

Na obchodní kartě kontaktu lze také definovat více variant "splatností". Firma, která například prodává obráběcí stroje, dodává k nim náhradní díly a nástroje a také poskytuje servis těchto strojů, může mít za každé z těchto oddělení nasmlouvány jiné obchodní podmínky. Obchodník na prodej stroje dohodnul 60-ti denní splatnost, servis strojů se fakturuje s 21-ti denní splatností a nástroje se dodávají se splatností pouze 2 denní.

Režimy:

1.test kontroluje dlužnou částku po splatnosti (původní režim)
2.test kontroluje úvěrový limit - celkový finanční objem dodávek dostupných bez hotovostní platby
3.test kontroluje překročení maximální doby dluhu po splatnosti bez ohledu na finanční limity
4.systém omezuje resp. blokuje tvorbu dokladů
5.systém omezuje resp. blokuje provedení dokladů

Kdy má dojít k blokaci limitu?

pokud do faktury / dodacího listu vložíme jako odběratele firmu, které nemá na obchodní kartě kontaktu v poli způsob úhrady uvedeno "převodem" (tzn. buď je pole prázdné nebo je v něm jiný text), pak nechť se vygeneruje tato zpráva:
"Tento zákazník nemá povolenu úhradu faktury převodem. Proveďte prodej za hotové nebo požádejte odpovědného pracovníka o povolení fakturace a přidělení limitu dluhu."

Řešení:

nový příznak na obchodní kartě kontaktu  -  "doklady blokovat" (ve výchozím stavu vypnuto)
nový příznak v Konfiguraci kontaktů - "Doklady blokovat   -   B" (pro zakládání nových karet kontaktů)
reakce na příznak "B" = systém bude reagovat u všech vybraných dokladů buď při založení nového nebo změně kontaktu na stávajícím. Vždy se objeví výše uvedený text.!!
pokud je na dokladu (faktura, dodací list) vybrána firma, která nemá povolenou fakturaci, nelze takový doklad ULOŽIT (tedy ani vytisknout). Při každém pokusu o uložení se objeví výše uvedená upozornění.
do funkce MARKETING/MARKETINGOVÉ MANIPULACE/HROMADNÉ OPRAVY doplněna možnost hromadné změny stavu příznaku u kontaktů dle výběru.
upraveny generátory Faktury ze VŠEHO, Dodacího listu ze VŠEHO

 

Maximální doba trvání dluhu

Příklad:

Hlídání maximální doby trvání dluhu v obchodní kartě kontaktu máme nastavený limit dluhu a používáme ho. Bylo možné doplnit funkci, která by nezávisle na limitu dluhu hlídal, jak dlouho už ten dluh trvá?

Limit dluhu: 100000 Kč, dluh: 50000 Kč (trvá 30 dnů - některá z faktur je 30 dnů po splatnosti), nastavená max doba trvání dluhu: 25 dnů

U tohoto případu by se měla objevit podobná hláška jako při současné funkci limitu dluhu dle výše částky. Tyto funkce by měly fungovat současně a nezávisle na sobě (podle toho, co přijde dřív), případně by se ve zprávě měla objevit informace, že dluh překročil nastavenou finanční hodnotu i nastavenou maximální dobu trvání dluhu. Maximální doba by měla být proměnná hodnota, kterou zapíšeme do nějakého pole, podobně jako limit dluhu.

 

Řešení:

Využívá se existující funkce "Blokace dokladů", která je rozšířena ještě o definici a kontrolu doby po splatnosti. Za limit dluhu (v Kč) na obchodní kartě Kontaktu přidáno další pole jako limit dluhu (ve dnech). V konfiguraci kontaktů přidán nový příznak "Doklady blokovat automaticky". Pokud některá z faktur (při Provedení nebo zadání kontaktu na doklad - dle konfigurace Blokace dokladů) přesáhne stanovený limit (ve dnech), pak nastanou tyto dvě situace:

 

a) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a není zatržen tento příznak = pouze textové upozornění uživatele.

b) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a je zatržen tento příznak = textové upozornění uživatele + zapnutí příznaku Doklady blokovat na kartě kontaktu (s okamžitou platností).

 

 

Fakturační výstraha

Na obchodní kartě firmy byla doplněno nové pole, pojmenované "Fakturační výstraha k firmě". Pokud uživatel toto pole naplní libovolným textem, objeví se tento zpráva s tímto textem vždy při prodeji.

kontakt_001

 

Zpráva jenž se objeví uživateli, jenž vystavuje fakturu, vždy při provedení faktury pro daného zákazníka. Při otevření okna se zprávou, se může uživatel ještě rozhodnout zda chce pokračovat v procesu fakturace nebo tento proces zastavit. Takovou reakci systému můžete automaticky očekávat pokud fakturační poznámku určitému odběrateli nebo dodavateli vyplníte.Fakturační poznámka bude aktivní na těchto typech dokladů:

faktura,
zálohová faktura,
prodejka,
přijatá faktura a
zálohová přijatá faktura.
přijatá objednávka.
příjem opravy
zápůjčka
vrácení
dodací list

 

A její nastavení najdete v menu Kontakty -> Konfigurace -> Konfigurace kontaktů.

kontakt_002

 

 

Fakturační email

Při použití "fakturačního" e-mailu na kartě firmy (který má přednost před systémovým nastavením) nebylo zřejmé, zda konkrétní firma Má neb Nemá uloženou tuto konfiguraci.

Proto na obchodní kartě kontaktu vedle pole pro vložení fakturačního e-mailu vznikla ikona, která otevře jeho konfigurační okno - pokud jsou tři tečky na této ikoně "černé" - konfigurace NENÍ uložena, pokud jsou tyto tečky "červené", konfigurace pro daný kontakt je uložena v systému.

Při otevření konfigurace fakturačního e-mailu na kartě kontaktu se zobrazí informace na kartě konfigurace: "Konfigurace fakturační adresy je uložena." (- modrou barvou - stejná barva jako je popis tlač ulož, vpravo dole). V případě, že konfigurace je v databázi uložena a bude brána v potaz.

 

fakt.mail