Navigation:  Kontakty > Karta firmy >

Marketingová karta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Marketingová karta kontaktu

Na marketingové kartě firmy je možné zobrazovat související informace marketingového i obchodního charakteru současně. Marketingová karta se tak stala dobrým nástrojem pro detailní kontaktní management nejen potencionálních zákazníků, ale i dlouhodobých klientů a odběratelů.

Na marketingové kartě kontaktu je k dispozici sada "průhledových" tlačítek, které umožňují zobrazovat sady dokladů vztahujících se vybranému kontaktu.

 

KontaktyMarketingKartaTlacitkaPruhleduOriginal

Výchozí sada průhledových tlačítek.

 

V Konfiguraci kontaktů (menu KONTAKTY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE KONTAKTŮ) je možno omezit sadu zobrazených tlačítek tak, aby byly zobrazeny jen průhledy do dokladů. které jsou ve firmě aktivně používány. Tím se uživatelům marketingová karta kontaktu lehce zjednoduší.

 

KonfiguraceKontaktuUpravaMarkKarty

Konfigurace skrytí "průhledových" tlačítek na marketingové kartě kontaktu.

 

Po otevření Konfigurace kontaktů záložky "Úprava marketing. karty" nejprve použijte tlačítko "Načíst seznam". Po té se vám zobrazí seznam průhledových tlačítek tak, jak jej máte momentálně nastaven.

vypnutý příznak                - tlačítko je viditelné

zapnutý příznak        - tlačítko NENÍ viditelné

Po označení tlačítek, která nemají být vidět, použijte tlačítko "Ulož".

 

KontaktyMarketingKartaTlacitkaPruhleduUpraveno

Upravená sada průhledových tlačítek.

 

pozor  Konfigurace je "systémová" => platí pro všechny uživatele systému stejně.

 

Související Proaktivity na kartě Kontaktu

Na "marketingové kartě" Kontaktu pod tlačítkem (záložkou) "!!!" se zobrazují i a archivní Proaktivity. Archivní proaktivity jsou od aktivních proaktivit odlišeny tak, že pole ČAS má černé podbarvení se žlutým popisem.

 

Marketingová karta Kontaktu - Proaktivity.

Marketingová karta Kontaktu - Proaktivity.

 

Související Zakázky na kartě Kontaktu

Marketingová karta firmy, záložka "Zakázky" zobrazuje i takové zakázky, na kterých je firma uvedena jako "Uživatel. Takové zakázky jsou od přímých zakázek odlišeny negativním zobrazením čísla zakázky.

Objednatel - černý text na bílém pozadí (firma je přímým objednatelem zakázky)

Uživatel - bílý text na černém pozadí (firma je pouze uživatelem zakázky, objednatelem je někdo jiný).

 

ZAKmark