Navigation:  Kontakty > Karta firmy > Základní karta >

Tiskové výstupy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

NahledTiskuICO

Použitím ikony pro tisk v nástrojové liště nad aktivní kartou kontaktu se nejprve nabídne Formulář tisku listu kontaktu, kde jsou k dispozici různé tiskové výstupy.

Kontaktní list

 

Konfigurační karta pro tisk Kontaktního listu.

Konfigurační karta pro tisk Kontaktního listu.

 

Vytiskne nejen základní informace o kontaktu ale i kromě toho lze zvolit možnost zobrazení i seznamů dalších souvisejících dokumentů.

Zatržením příznaku v červeném sloupci vyberete agendu, kterou chcete na kontaktním listu zobrazit. Tlačítka "Vše" a "Nic" umožňuje označit všechny typy dokladů hromadně.

Množství zobrazených dokladů můžete omezit zadáním datumu "Od - Do".

Obálka

Vytiskne "základní" adresu kontaktu na obálku o velikosti DL 22 x 11

Adresní štítky

Pro direct mail nebo jakékoli jiné korespondenční činnosti ve firmě můžete využít funkce tisku adresních štítků. Štítky jsou připraveny ve čtyřech velikostech pro tisk na standardní samolepící štítkové archy formátu A4.

Konfigurační karta pro tisk adresních štítků.

Konfigurační karta pro tisk adresních štítků.

Formát štítků        - zvolte pomocí velikosti štítku typ archu, který chcete použít.

Pozice štítku        - umožňuje samolepící arch použít i opakovaně, kdy některé štítky jsou z něj již odlepeny.

Počet štítků        - nastavte počet kopií adresního štítku.

Typ výstupu        - určuje jakým způsobem se adresa vytiskne (bez osoby, s první osobou)

Doporučeně        - zobrazí popisek DOPORUČENĚ

Adresa                - umožňuje zvolit, která adresa kontaktu se použije pro tisk (základní, fakturační, korespondenční).

Licenční karta MTJ

Tuto sestavu používá MTJ pro tisk vašich licenčních karet.

Cenový list

 

Volba tiskového výstupu Cenový list.

Volba tiskového výstupu Cenový list.

 

Tento tiskový výstup zobrazuje o kontaktu následující informace:

Limit dluhu, případnou blokaci limitu, fakturační výstrahu, počet dní výchozí splatnosti faktur, zodpovědného obchodníka, zařazení do dealerské skupiny, kontaktní slevu, dealerské slevy, smluvní slevy, smluvní ceny, akční ceny vázané na zákazníka nebo jeho dealerskou skupinu ...

 

 

Volba tiskové sestavy agendy na kartě kontaktu

Na kartě kontaktu je  možnost při definici tiskové sestavy danému zákazníkovi zvolit pro jakou ze čtyř agend se má použít -  nabídky, přijaté objednávky, vystavené faktury nebo dodací listy. Vždy se otevře formulář s nabídkou tiskových sestav a uživatel si zvolí požadovanou variantu.

 

Tlačítko a konfigurační okno pro výběr výchozích tiskových sestav pro vybraný kontakt.

Tlačítko a konfigurační okno pro výběr výchozích tiskových sestav pro vybraný kontakt.