Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace >

Konfigurace splatnosti faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této konfigurační kartě můžete nastavit výchozí hodnoty pro tvorbu vystavených faktur.

KonfiguraceSplatnostiFaktur_karta

 

Počet dní ...- výchozí hodnota pro výpočet data splatnosti vystavené faktury.
Konstantní symbol- výchozí hodnota konstantního symbolu
Datum splatnosti po-pa:- výsledek výpočtu data splatnosti je upraven tak, aby byl vždy v pracovní den.
Dle data DUZP:- výpočet data splatnosti vychází z data danitelného plnění, pokud je toto vyšší než datum vystavení faktury. Jestliže je datum DUZP nižší než datum vystavení faktury, vypočte se datum splatnosti podle data vystavení faktury.