Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace > Konfigurace fakturace >

Bankovní účet podle použité MĚNY

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém umí reagovat na cizí měnu zadanou v konkrétní faktuře a automaticky změnit číslo bankovního účtu, na který chcete poslat platbu.

Menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ FAKTURY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE FAKTURACE záložka 'Systémové' sekce  .... Ostatní volby ... Účty k měnám

KonfiguraceFakturace_Systemova_UctykMenam

 

Zde je možné nadefinovat k jednotlivým "cizím" měnám, jaký bankovní účet se má použít na vystavené faktuře (nabízejí se účty použité v tiskových hlavičkách, je možno však zapsat i účet "ručně"). Potom stačí v systému nadefinovat jedinou hlavičku tiskových dokumentů, přestože jako firma používáte více účtů v různých měnách --- v této jediné hlavičce doporučujeme uvést číslo účtu, který používáte pro tuzemskou měnu.

- při změně MĚNY na kartě vystavené faktury se změní číslo účtu na odpovídající vybrané měně podle této definice (musí být současně vyplněn i kurz !!!, aby faktura splňovala podmínky 'faktury v cizí měně')

- při zrušení MĚNY (nebo kurzu) se číslo účtu nastaví podle aktuálně aktivní hlavičky tiskových dokumentů

kontrolní mechanismus

--- jestliže účet na faktuře odpovídá podle měny účtu v konfiguraci, nehlásí systém při náhledu před tiskem "nekonzistentní informace" (bez ohledu na aktivní hlavičku)

--- jestliže v konfiguraci neexistuje definice pro použitou měnu, platí standardní funkčnost = kontroluje se shoda účtu na faktuře s účtem v aktivní hlavičce => v případě nesouladu systém informuje o možnosti tzv. "nekonzistentních informací"