Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace >

Konfigurace fakturace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V konfiguraci Vystavené faktury  vznikly dvě záložky Uživatelské a Systémové, využita funce GENERAL MULTI LOAD, GENERAL MULTI SAVE jak v konfigurátoru tak na vystavené faktuře.

Změněny 3 formy, Vystavená faktura, Zálohová vystavená faktura, Konfigurace fakturace.

15.7.dyntexty

Při automatiském vytvoření dodacího listu na základě PROVED faktury vystavené se přenášejí také dymanické texty. Nově je možné zvolit variantu nepřenášet dynamické texty, a to v konfiguraci fakturace, záložka systémové.

V konfigurační kartě fakturace lze zapnout automatický generátor výdejek při „provedení“ faktury. Generátor umí pracovat v několika režimech.

V tomto režimu se faktura vždy „provede“ a žádná výdejka se negeneruje.

V tomto režimu se faktura „provede“ pouze v případě, že všechny položky na ní uvedené jsou skladově dostupné. Žádná výdejka se negeneruje.

 

V tomto režimu se faktura vždy „provede“. Vygeneruje se výdejka, která vždy zůstane „v přípravě“.

 

V tomto režimu se faktura vždy „provede“. Vygeneruje se výdejka, která se při skladové dostupnosti všech položek i „vyskladní“. Jinak zůstane „v přípravě“.

 

V tomto režimu se faktura „provede“ pouze v případě, že všechny položky na ní uvedené jsou skladově dostupné. Vygeneruje se výdejka, která se při skladové dostupnosti všech položek i „vyskladní“. Jinak zůstane „v přípravě“.

Výdejka se vytvoří ze skladu „S1“, který je v konfiguraci zadán jako výchozí a automaticky se do ní doplní i kód pohybu, v tomto případě „11“. Pokud dostatek zboží není nalezen na skladě „S1“, systém pokračuje v hledání v dalších skladech, které jsou v konfiguraci vybrány.

Pomocí tlačítka lze zvolit i více skladů z nabízeného seznamu. Systém pak sklady prohledává v pořadí, jak jsou uvedeny. Seznam skladů lze samozřejmě zapsat i ručně (oddělené čárkou) a tedy i v případě potřeby změnit pořadí použití skladů.

Tedy  ale i .

Například:

Na skladě S1 mám 9 ks zboží, na skladě S4 mám 20 ks téhož zboží. Fakturuji 12 ks zboží. Při provedení faktury se v tomto případě vytvoří dvě výdejky. Výdejka ze skladu S1 na 9 ks zboží a výdejka ze skladu S4 na 3 ks zboží. Podle zvolené konfigurace se mohou i „vyskladnit“.

Adresář pro export faktury ve formátu EDI.

Přidána možnost definice adresáře pro ukládání exportovaných EDI souborů do konfigurace vystavených faktur (menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ FAKTURY -> KONFIGURACE -. KONFIGURACE FAKTURACE záložka "Systémové".)

 

note2Nastavení adresáře je společné i pro export Dodacích listů.

 

 

Automatická aktualizace kurzu na faktuře

Jestliže je faktura vystavené vedená v "cizí měně" (má vyplněna pole MĚNA a KURZ) systém může při jejím propočtení zkontrolovat, zda použitý kurz je odpovídající. Faktura mohla být totiž generovaná nebo kopírovaná ze staršího dokladu pro který platil jiný, tehdy platný, kurz.

Automaticky doplnit poslední známý kurz:        (výchozí hodnota = vypnuto). Při zapnutém příznaku se při použití tlačítka "+" nebo při "provedení" faktury nejprve doplní poslední známý kurz podle data zdanitelného plnění.

 

 

Volitelná kumulace řádků "rozdělení" faktury

V konfiguraci fakturace na záložce Systémové k volbě "generovat řádky rozdělení kumulovaně dle:" doplněno tlačítko, kde si můžete vybrat, podle čeho se budou vytvořené řádky rozdělení obvykle kumulovat.

note2 Pokud je nějaká volba vybrána, jsou tečky na tlačítku červené.

 

Funkce kumulace samotné je upravena tak, aby se OBLAST brala z řádků faktury. Když není na řádcích faktury uvedena, dohledává se z karty zboží. Pokud není ani tam, převezme se z hlavičky faktury.

 

 

Tolerance pro zaplacení faktury

V praxi se vám může stát, že vystavíte zákazníkovi fakturu, která je zaokrouhlena na haléře. Po čase se u vás zastaví a rozhodne se fakturu zaplatit hotově - zaplatí vám tedy celými korunami. Nemusíte kvůli tomu předělávat fakturu, kterou jste už uvedli v daňovém přiznání, předali účetní firmě ke zpracování apod ...

V Konfiguraci fakturace (menu ZAKÁZKY -> FAKTURY VYSTAVENÉ -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE FAKTURACE) si nastavte na systémové záložce 'Toleranci pro zaplacení vystavené faktury:'

Zadává se hodnota v korunách, která představuje interval +/- například koruna, kdy systém případný rozdíl mezi částkou k úhradě a platbou automaticky dorovná doplněním řádku do tabulky Plateb s poznámkou "Tolerance pro zaplacení faktury dle Konfigurace fakturace.".