V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Povinné údaje karty marketingové akce
Konfigurace metody strategie prodeje
Reakce na úspěch marketingové akce
Číselník typů akcí
Číselník typů zařízení
Číselník strojů
Číselník velikostí akce
Číselník důvodů neúspěchu
Číselník rolí firem
Číselník rolí osob
Číselník rolí obchodníků
Číselník typů investic
Číselník typů událostí
Číselník typů oblastí