Navigation:  Operativa > Plánování času >

Křížové tabulky časových plánů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

kriz.tabplan

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí přehled  vybraných časových plánů

graf        graficky zpracuje vybraná data

volby        otevře okno  s konfigurací tisku křížové tabulky

zpet         zavře okno

marketing        zobrazí okno generování marketingového výběru firem

tabulka        výběrový dotaz převede do tabulky

vymaz        vymaže hodnoty ve formuláři