Navigation:  Operativa >

Proaktivní události

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Proaktivní dokumenty je systém automatického připomínání určitých událostí, dokumentů v systému Soft-4-Sale. Vlastní připomenutí je typické u úkolu, kdy uživatel v naplánované době si naplánuje čas pracovat nebo jednat a současně s položkou plánování času, nebo s položkou úkolu, požádá systém, aby mu několik minut před zahájením daného úkolu připomenul tuto událost. Dokumentem, který se stane takto proaktivním je tedy úkol nebo jen položka z plánování času.

Proaktivním dokumentem v systému Soft-4-Sale se však může stát libovolný dokument (např. karta kontaktu, nabídka, poptávka, faktura, vystavená objednávka, ...). Proaktivita je tedy dostupná nad standardními dokumenty v systému Soft-4-Sale. Nad libovolným dokumentem systému (i mimo něj) můžete vygenerovat připomínku. Pokud je připomínka generovaná nad oknem dokladu, bude při otevření připomínky otevřena nejen vlastní okno připomínky, ale i okno příslušného dokumentu (tzv. proaktivní dokument).

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled proaktivních událostí
Nová proaktivní událost
Připomenutí proaktivní události
Archiv proaktivních událostí
Řízení proaktivit
Číselník priorit proaktivit