Navigation:  Operativa > Proaktivní události >

Přehled proaktivních událostí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled proaktivních událostí vám zobrazí seznam všech položek (proaktivit) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Reakce na připomenutí v přehledu připomínek

Uživatel OPEN ikonou otevře aktuální řádek připomínkové služby, což způsobí aktivaci dokumentu ze kterého byla tato připomínka generována. Otevře si tedy např. záznam z jednání, úkol, fakturu atd. Po otevření tohoto dokumentu je záznam z připomínkové služby vymazán.

 

Uživatel může posunou tuto připomínkovou službu o určitý časový úsek. Uživateli se nabízí tato varianta jako volba „Připomeň“ za zvolený časový interval (10minut --- 1 rok) Pokud nabídnuté intervaly nevyhovují, může uživatel přímo zadat interval včetně časové jednotky ale musí používat pouze celá čísla!. Systém změní datum připomenutí o zvolený časový interval a proto z karty připomínání tyto záznamy zmizí.

 

Pokud uživatel požaduje, aby systém na tuto připomínku zapomněl a dále už uživatele tímto dokumentem neobtěžoval, využijete funkci Zapomeň. Opět v jednotlivé nebo hromadné formě.

Hromadné funkce reagují na fakt, že uživatel nesedí u systému Soft-4-Sale 24 hodin denně. Pokud zapne uživatel počítač např. v 16:00 hodin zobrazí se všechny připomínky směřované až do 16:00 tohoto dne. Uživatel může reagovat na násobná připomenutí, buď jednotlivě, nebo hromadně. Může si všechna připomenutí posunout hromadně o zvolený časový interval, nebo může také hromadně připomenutí zrušit !

Provede znovu načtení přehledu připomínek dle zadaných kritérií. Tlačítko obnoví seznam připomínek a je také používané pokud uživatel na kartě připomínky jen posune ručně datum a čas aniž by použil výkonné tlačítko.

 

Uživatel může změnit kritéria výběru připomínek a výmaz kritérií (resp. vrácení do standardního stavu) realizuje tlačítko Výmaz.

Reakce na připomenutí v otevřené kartě připomínky

Přečteno = četl jsem a můžeš zavřít připomenutí (připomínka zmizí)
Odpověď = četl jsem a chci napsat tomu kdo mi to poslal odpověď ve formě nové připomínky (stará připomínka mizí a vytváří se nová směřovaná na původce)
Ulož = připomínka zavře, ale zůstane stále aktivní a to na čas, který je na ni uveden (tlačítko se používá spíše při tvorbě nových připomínek a nebo při ručním posunu termínu připomínky)
Připomeň = připomínka zavře, ale zůstane stále aktivní ale čas je posunut o zvolený časový úsek