Navigation:  Operativa > Proaktivní události >

Nová proaktivní událost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nové připomenutí, nový proaktivní dokument

Proaktivním dokumentem v systému Soft-4-Sale se však může stát libovolný dokument (např. karta kontaktu, nabídka, poptávka, faktura, vystavená objednávka, ...). Proaktivita je tedy dostupná nad standardními dokumenty v systému Soft-4-Sale. Nad libovolným dokumentem systému (i mimo něj) můžete vygenerovat připomínku. Pokud je připomínka generovaná nad oknem dokladu, bude při otevření připomínky otevřena nejen vlastní okno připomínky, ale i okno příslušného dokumentu (tzv. proaktivní dokument). Novou připomínku můžete vytvořit třemi způsoby:

Typizované tlačítko (tmavě červený vykřičník) na nástrojové liště aktivuje zápis nového připomenutí nad konkrétním dokumentem. Otevřený dokument se stává proaktivním a připomínková služba zajistí při práci v systému Soft-4-Sale automatické připomenutí tohoto dokumentu v požadovanou dobu pro zvoleného uživatele.
Standardní volba je přes menu Standard – Rychlé akce – Nové připomenutí.
Třetí varianta vede opět k horkým klávesám a k nastavení funkce " Vytvoření proaktivního dokumentu / připomínky"

 

Při zadání nové připomínky uživatel volí:

pro koho je připomínka určena
kdy má být aktivována (datum a čas, datum zle zadat poklepnutím přes kalendář)
pokud chce připomínku distribuovat více než jednomu uživateli, může využít distribuční tlačítko a zvolit uživatele jimž bude připomínka kopírována (např. svolání porady)
tlačítko Ulož uloží připomínku a uzavře okno připomínky
zrušení připomínky (toto je využitelné jako korekce omylu)
ostatní ovládací prvky využije uživatel až při vlastním připomenutí

nova.proaktivita