Navigation:  Operativa > Proaktivní události >

Připomenutí proaktivní události

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Jak pracuje automatické připomínání?

 

pripomenuti

 

Připomínání se evidují "na uživatele". Přihlášení na stanici pod konkrétním uživatelem je tudíž podmínkou pro to, aby systém Sof-4-Sale dokázal danému uživateli zobrazit určité události, které mají být v danou chvíli připomenuty.

Druhou podmínkou je časový soulad. Připomínkový systém připomene seznam všech událostí, které měl připomenout v okně připomenutí a uživatel se rozhoduje jak na tyto události zareaguje

 

Připomenutí proaktivních událostí - lze filtrovat podle obsahu.

Připomenutí proaktivních událostí - lze filtrovat podle obsahu.

 

Filtrace se aktivuje použitím tlačítka ButonTrychtyr.

Zavřením okna se vyběrová kriteria nastaví do "výchozí" podoby.

 

       Uživatel OPEN ikonou otevře aktuální řádek připomínkové služby, což způsobí aktivaci dokumentu ze kterého byla tato připomínka generována. Otevře si tedy např. záznam z jednání, úkol, fakturu atd.

Uživatel může posunou tuto připomínku (nebo všechny právě zobrazené) o určitý časový úsek. Uživateli se nabízí tato varianta jako volba „Připomeň“ za zvolený časový interval (10minut --- 1 rok) Pokud nabídnuté intervaly nevyhovují, může uživatel přímo zadat interval včetně časové jednotky ale musí používat pouze celá čísla!. Systém změní datum připomenutí o zvolený časový interval a proto z karty připomínání tyto záznamy zmizí.
Pokud uživatel požaduje, aby systém na tuto připomínku zapomněl a dále už uživatele tímto dokumentem neobtěžoval, využijete funkci Zapomeň. Opět v jednotlivé nebo hromadné formě.Hromadné funkce reagují na fakt, že uživatel nesedí u systému Soft-4-Sale 24 hodin denně. Pokud zapne uživatel počítač např. v 16:00 hodin zobrazí se všechny připomínky směřované až do 16:00 tohoto dne. Uživatel může reagovat na násobná připomenutí, buď jednotlivě, nebo hromadně. Může si všechna připomenutí posunout hromadně o zvolený časový interval, nebo může také hromadně připomenutí zrušit !
Provede obnovení Přehledu připomínek dle zadaných kritérií. Tlačítko obnoví seznam připomínek a je také používané pokud uživatel na kartě připomínky jen posune ručně datum a čas aniž by použil výkonné tlačítko.

       Nastaví kritéria výběru připomínek do výchozího stavu.

               Tisk seznamu připomínek dle otevřeného okna připomenutí.

 

Reakce na připomenutí v otevřené kartě připomínky

Přečteno = četl jsem a můžeš zavřít připomenutí (připomínka zmizí)

 

Odpověď = četl jsem a chci napsat tomu kdo mi to poslal odpověď ve formě nové připomínky (stará připomínka mizí a vytváří se nová směřovaná na původce)
Ulož = připomínka zavře, ale zůstane stále aktivní a to na čas který je na ni uveden (tlačítko se používá spíše při tvorbě nových připomínek a nebo při ručním posunu termínu připomínky)
Připomeň = připomínka zavře, ale zůstane stále aktivní ale čas je posunut o zvolený časový úsek