Navigation:  Operativa > Proaktivní události >

Archiv proaktivních událostí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zapomenutí ani přečtení neznamená fyzické zničení připomínky!

Připomínka se přesune do archivu připomínek, kde si ji uživatel může ztracenou připomínku vyhledat a přečíst pokud zapomněl obsah sdělení. Speciálním tlačítkem na kartě archivované připomínky lze REAKTIVOVAT připomínku.

note2 Jedná se o typickou přehledovou sestavu systému Soft-4-Sale. Můžete zde využít výběrových kritérií a dvojkliku na šedé pole řádku pro jeho otevření.

Archiv přečtených a zapomenutých připomínek

Zapomenutí ani přečtení neznamená fyzické zničení připomínky ! Připomínka se přesune do archivu připomínek, kde si ji uživatel může ztracenou připomínku vyhledat a přečíst pokud zapomněl obsah sdělení. Všechna připomenutí se ukládají do archivu i po použití tlačítka zapomeň !

Konfigurace připomínkové služby

Uživatel může využít příkaz z menu "řízení připomínkové služby" nebo tlačítko Konfigurace pro tyto pokyny:

vypnutí služby (dočasné = příště se zapne se startem Soft-4-Sale nebo trvalé, kdy musí uživatel službu sám znovu zapnout)
změna testovacího intervalu (standardní hodnota = 180 sec, systém testuje každé 3 minuty zda nemá novou připomínku)

Konfigurace času

Pokud využívám proaktivní dokumenty ve spojení s příležitostmi nebo nabídkami, pak mi slouží jako připomenutí, že někdy v budoucnu (za týden, za měsíc) se k dané příležitosti/nabídce budu muset vrátit. V takovém případě je vhodné, když se mi daná příležitost/nabídka připomene ráno. Jestliže chci nastavit konkrétní hodinu připomenutí,  v proaktivním dokumentu je ale předvyplněn aktuální čas. Do konfigurace Řízení proaktivit byla přidána sekce s možností nastavení předem definovaného času, který se při zapnuté volbě primárně nastaví.