Navigation:  Instalace a nastavení > Příprava prostředí >

MS SQL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aplikace v této verzi Soft-4-Sale je ve formátu databáze MS Access, samotná data pak ve formátu SQL, proto pro úspěšnou instalaci a provozování je třeba mít na stanicích instalovány tyto progarmy:

 

Microsoft ACCESS 2003 (pro verze G5) nebo 2013, 2010 (pro verze G6)

 

Pro běh systému Soft-4-Sale je nutnou podmínkou, aby na stanici byl instalován Microsoft Access 2003 (pro verze G5) nebo MS Access 2013 (pro verze G6). Nejlépe je tento produkt instalovat ještě před samotnou instalací systému Soft-4-Sale. (Instalátor S4S přítomnost Accessu kontroluje a v případě nutnosti na problém upozorní a umožní Access doinstalovat i dodatečně.)

Není však nutné mít k dispozici plnou verzi produktu MS Access! Instalační CD obsahuje zdarma Runtime verzi Microsoft Access 2003, jenž představuje nejnutnější prostředí Accessu plně dostačující pro běh Soft-4-Sale. Stejně tak je možné tento produkt stáhnout na ftp://ftp.mtj.cz/Upgrade/G5/AccessRT2003.zip Pokud na počítači byl již dříve instalován Microsoft Access 2003 v plné verzi, pak instalační program zareaguje na tuto situaci tak, že nevyžaduje instalaci Runtime a využije instalace stávající.

 

pozor Na stanicích, kde byl v rámci balíku MS Office instalován Access 2007 nebo 2010 systém Soft-4-Sale G5 sice poběží, ale bude vykazovat různé dílčí problémy, protože struktura těchto verzí Accessu není s předchozími verzemi kompatibilní. V takovém případě je třeba nainstalovat na stanici samostatně MS Access 2003 Runtime, nebo použít verzi Soft-4-Sale G6. Na jaké verzi Accessu Soft-4-Sale skutečně běží zjistíte z registru v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MTJ Service\SoftSale, kde hodnota MSACCESS.EXE musí být C:\Program Files\.....\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE. Cesta k OFFICE11 se může na různých operačních systémech mírně lišit.

 

 

Microsoft SQL Server

 

Pokud chcete provozovat data ve formátu SQL je třeba mít v podnikové síti nainstalován MS SQL Server. Jedná se o software od společnosti Microsoft (MTJ Service jej nedodává).

Microsoft tyto servery nabízí v různých balíčcích. Některé z nich jsou zdarma, mají však v sobě určitá omezení (velikost databáze, využití procesoru, přidělení paměti RAM ...), jiné jsou placené, ovšem bez omezení - takže si můžete vybrat takovou variantu, která vám bude nejvíce vyhovovat. Většina našich klientů začíná na variantě "zdarma" (Express Edition) a většina z nich u ní i zůstává, protože žádné z omezení nijak zvlášť nepociťují.

 

 

Instalace MS SQL Serveru

 

Ověřené instalace běží na MS SQL Server 2008 R2, MS SQL Server 2012, MS SQL Server 2014

Instalaci SQL Serveru doporučujem svěřit odborníkovi, který s tím má zkušenosti (i MTJ Service vám může při instalaci SQL serveru pomoci)

Při instalaci SQL serveru je třeba dbát na to, aby byla nainstalována a následně řádně spuštěna i služba MS SQL Server Browser, a aby všechny služby SQL Serveru běžely jako Network Services. Server musí být "vidět" pro všechny klienty v podnikové síti a musí pro ně být plně dostupný.

 

pozor Ve vlastnostech SQL serveru vypněte dynamické přidělování portů a nastavte komunikaci na port 1433 pro TCP a 1434 pro UDP. Tyto porty musí být povoleny i v rámci Firewallu systému Windows.

 

 

SQL verze Soft-4-Sale na stanicích

 

Pro správnou komunikaci klientských stanic s daty na serveru je třeba na každou z nich nainstalovat dvě podpůrné utility, které jsou volně ke stažení.

Instalaci proveďte ještě dříve, než spustíte instalátor Soft-4-Sale. Vyberte si správnou verzi aplikace - je jiná 32-bit a 64-bit systémy Windows !!

 

Backward Compatibility

 

ftp://ftp.mtj.cz/Upgrade/SQL/Stanice_32bit/SQLServer2005_BC-20081126.msi

ftp://ftp.mtj.cz/Upgrade/SQL/Stanice_64bit/SQLServer2005_BC_x64-20081126.msi

 

Native Client

 

ftp://ftp.mtj.cz/Upgrade/SQL/Stanice_32bit/sqlncli-20081126.msi

ftp://ftp.mtj.cz/Upgrade/SQL/Stanice_64bit/sqlncli_x64-20081126.msi

 

pokračujte na Instalaci Soft-4-Sale