Navigation:  Zakázky >

Interní doklady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled interních dokladů
Nový interní doklad
Karta interního dokladu
Křížová tabulka interních dokladů
Tisk přehledů interních dokladů
Konfigurace