Navigation:  Instalace a nastavení > Příprava prostředí >

MS Access

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro úspěšnou instalaci a provozování je třeba mít na stanicích instalovány tyto progarmy:

 

MS ACCESS 2003 (pro verze G5) nebo 2013, 2010 (pro verze G6)

 

Pro běh systému Soft-4-Sale je nutnou podmínkou, aby na stanici byl instalován Microsoft Access 2003 (pro verze G5) nebo MS Access 2013 (pro verze G6). Nejlépe je tento produkt instalovat ještě před samotnou instalací systému Soft-4-Sale. (Instalátor S4S přítomnost Accessu kontroluje a v případě nutnosti na problém upozorní a umožní Access doinstalovat i dodatečně.)

Není však nutné mít k dispozici plnou verzi produktu MS Access! Instalační CD obsahuje zdarma Runtime verzi Microsoft Access 2003, jenž představuje nejnutnější prostředí Accessu plně dostačující pro běh Soft-4-Sale. Stejně tak je možné tento produkt stáhnout na ftp://ftp.mtj.cz/Upgrade/G5/AccessRT2003.zip Pokud na počítači byl již dříve instalován Microsoft Access 2003 v plné verzi, pak instalační program zareaguje na tuto situaci tak, že nevyžaduje instalaci Runtime a využije instalace stávající.

 

pozor Na stanicích, kde byl v rámci balíku MS Office instalován Access 2007 nebo 2010 systém Soft-4-Sale G5 sice poběží, ale bude vykazovat různé dílčí problémy, protože struktura těchto verzí Accessu není s předchozími verzemi kompatibilní. V takovém případě je třeba nainstalovat na stanici samostatně MS Access 2003 Runtime, nebo použít verzi Soft-4-Sale G6. Na jaké verzi Accessu Soft-4-Sale skutečně běží zjistíte z registru v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MTJ Service\SoftSale, kde hodnota MSACCESS.EXE musí být C:\Program Files\.....\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE. Cesta k OFFICE11 se může na různých operačních systémech mírně lišit.

 

Aplikace i data v této verzi Soft-4-Sale jsou ve formátu databáze MS Access a není třeba tedy na server a síťové klienty instalovat žádné další aplikace.

 

pokračujte na Instalaci Soft-4-Sale