Navigation:  Zboží >

Přehled zahraničních názvů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled zahraničních názvů zboží zobrazí seznam všech evidovaných druhů zboží  a obsahuje především sloupce týkající se cizojazyčných názvů - s anglickým, italským, německým, slovenským a ruským názvem. V přehledu zahraničních názvů je možné položky vyhledávat a třídit nejenom dle standardních kritérií (výrobce, dodavatel, typ zboží,atd.), ale i podle zahraničního názvu nebo popisu zboží. K tomu slouží dvě samostatné záložky v horní části přehledu.

zahr_nazvy

tip2Cizojazyčný popis položky najdete v zahraniční kartě zboží

Funkční tlačítka

vyber        Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

marketing        Zobrazí okno generování marketingového výběru zboží.