Navigation:  Zboží >

Přehled technický

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Technický přehled umožňuje filtrovat položky v ceníku podle 10-ti technických parametrů. Technické parametry zboží slouží k bližší specifikaci zboží z hlediska jeho dalšího třídění a řazení v databázi systému.

prehled_tech

Technické parametry, které je možné předdefinovat v menu ZBOŽÍ -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.