Navigation:  Zboží >

Přehled zahraničních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zahraniční přehled zboží zobrazí seznam všech evidovaných druhů zboží a obsahuje především sloupce týkající se cen v cizí měně.

prehled_zahr

Funkční tlačítka

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma2        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.