Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Kódy pohybů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kódy pohybů představují nástroj pro účelové rozdělení příjmových a výdejových dokladů. Kód pohybu představuje typizovaný kód, který můžete zadávat jako doplňkovou informaci ke každému pohybovému dokladu (příjemce i výdejce). Podle kódu pohybu můžete realizovat statistické a přehledové výběry a hodnotit tak strukturu pohybu zboží protékající vašim skladem Kód pohybu může rozlišovat např. tyto typy výdejů: výdej režijní, výdej pomocného materiálu, výdej zboží, výdej materiálu, průběžka, převod zboží mezi sklady, výdej fiktivní, atd...)

Pro podvojné účetnictví může vázat každý kód pohybu na konkrétní způsob zaúčtování pohybu (nastavení syntetického a analytického účtu stran Má dáti a Dal).

kody.pohybu

Okno Kódy pohybů má formát přehledové sestavy (na řádku jeden kód pohybu) a v jednotlivých sloupcích jsou vedeny tyto informace.:

SMĚR        rozlišení směru pohybu (zaškrtnuté pole představuje Příjem, nezaškrtnuté pak Výdej)

KÓD        kód pohybu (max. 6 znaků)

Popis        kódu        textový popis kódu pohybu

Převod        identifikace kódů, které jsou využívány pro převody (současně je třeba zapsat související kód pohybu tvořící pár převodu: výdej + příjem)

MÁ DÁTI        syntetický a analytický účet pro stranu Má dáti

DAL        syntetický a analytický účet pro stranu Dal

Poznámky k použití

Využití

Číselník kódu pohybů slouží jako pomocný údaj na výdejkách a příjemkách. Není povinou součástí těchto dokladů, ale doplňuje tyto doklady o informaci, která může sloužit k vyšší přehlednosti a ke statistickému zpracování příjmů a výdejů.

Opravy

Pokud opravíte v číselníku kód pohybu bude tato změna automaticky promítnuta do všech příjmů a výdejů.

Zrušení

Pokud budete rušit řádek v číselníku kódů pohybů, bude automaticky nejdříve zjištěno zda neexistuje příjemka nebo výdejka vázaná na tento kód. Pokud existuje takový doklad, nebude zrušení kódu povoleno. Bude hlášena chyba.