Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Sklady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sklady slouží jako výběrové a třídící kritérium pro oblast skladové evidence. Názvy skladů zadáváme v číselníku skladů. Číslo skladu je povinný údaj na každé příjemce i výdejce. Pro vedení skladové evidence musíte mít v číselníku skladů založen alespoň jeden sklad. Identifikace skladu může být složena z číslic i písmen a doporučujeme použít minimální počet znaků (např.: S1).

Pokud budete mít více skladů pak bude první sklad v abecedě vždy nabídnut při automatickém generování čísla příjemky nebo výdejky, nebude-li stanoven "implicitní sklad". příjemka)

Číselník skladů - s možností filtrace podle vybraných příznaků.

Číselník skladů - s možností filtrace podle vybraných příznaků.

 

Karta skladů má formát přehledové sestavy (na řádku jeden sklad) a v jednotlivých sloupcích jsou vedeny tyto informace:

SKLAD                identifikace skladu (zkrácený název) max. 5 znaků

METODA                lená metoda oceňování zásob (způsob výpočtu ceny pro výdeje), AVG - průměrná nákupní cena, FIFO - první do skladu první ze skladu

Popis skladu        textový popis skladu

P                                Prodejní sklad

X                                Pomocný sklad

V                                Výrobní sklad

1…                        Implicitní sklad pro generátory příjmů a výdejů

ZAP                Zápůjční sklad (z hlavního na zápůjční)

ZAK                Zakázkový sklad

 

Pro snadnější orientaci v rozsáhlém Číselníku skladů slouží sada filtračních prvků umístěných v záhlaví číselníku.

ButonFiltruj        tlačítko provede výběr položek odpovídajících nastavenému filtru.        

ButonVymaz        tlačítko provede výmaz filtračních kriterií do výchozího stavu.

 

Využití

Zkrácený název skladu je povinná součást identifikace příjemky i výdejky. Číselník musí obsahovat alespoň jeden záznam - uživatel modulu skladová evidence musí mít alespoň jeden sklad.

 

Volba oceňovací metody

Metoda oceňování zásob AVG/FIFO musí být zvolena před zaevidováním nového skladu. Nastavení metody se provede zakliknutím připraveného čtverečku (prázdný čtvereček – metoda AVG, zaškrtnutý čtvereček – metoda FIFO). V rámci jednoho účetního období má zůstat oceňovací metoda stejná. Pokud v průběhu roku měníte metodu oceňování zásob, měl by být daný sklad prázdný. Systém Vás na to dvakrát upozorní a pak změnu metody provede.

 

Opravy a rušení

Pokud opravíte v číselníku zkrácený název skladu, bude tato změna automaticky promítnuta do všech skladových dokladů - příjemek, výdejek, převodek, zápůjček, ale i do skladových karet.

Pokud budete chtít přejmenovat sklad, nebo zrušit řádek v číselníku skladů (zrušit sklad), systém nejprve ověří, zda neexistuje nějaký skladový doklad vázáný na tento sklad. Jestliže ano, pak přejmenování nebo zrušení skladu nebude povoleno. Bude uživateli zobrazena zpráva.

Takový sklad můžete v číselníku označit jako "neplatný".