Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Přístupová práva

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Filtrace na uživatele a sklad

Obvykle má pracovník odpovídající za určitý sklad, podepsanou tzv. "hmotnou zodpovědnost". Je proto žádoucí, aby i evidenci pohybů na "jeho" skladě v systému měl pod kontrolou.

V menu SKLAD -> KONFIGURACE -> PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA najdete možnost přidělit k jednotlivým skladům uživatele, kteří mají právo v nich tvořit a případně měnit doklady skladových pohybů.

Jestliže provozujete velké množství skladů nebo uživatelů, určitě oceníte možnost filtrace v horní části karty. K nafiltrování číselníku dojde ihned po vyplnění filtračního pole.

 

Konfigurace přístupu "uživatelů" k jednotlivým skladům.

Konfigurace přístupu "uživatelů" k jednotlivým skladům.

 

Sklad- výběr skladu, pro který jsou práva nastavována
Uživatel- výběr uživatele, který může ve vybraném skladě tvořit a editovat doklady skladových pohybů
NE výdej pod MIN.- uživatel při realizaci výdeje z tohoto skladu nesmí uvést stav položek pod jejich nastavené minimální množství
NE Provádět doklady- uživatel může tvořit doklady skladových pohybů pouze "v přípravě", nemůže je ale provést (realizovat).
Zakázané Kódy pohybu- skladové doklady s těmito kódy pohybu nemůže uživatel provést. Pro výběr těchto kódů se vám po poklepání na příslušné pole otevře jejich číselník.

 

Příklad:

Jestliže uživateli nastavíte "Zakázané kódy pohybu", v praxi to znamená, že obecně může provádět doklady skladových pohybů na daném skladě, ale doklady s uvedeným kódem pohybu provést nemůže (například inventurní opravný doklad). Jestliže uživateli zapnete příznak "NE Provádět doklady", nemůže provést žádný doklad skladového pohybu na daném skladě, bez ohledu na jeho kód pohybu. "Zakázané kódy pohybu" v tomto případě tedy již není nutné řešit.