Navigation:  Zboží > Konfigurace > Zboží - Konfigurace kalkulace cen >

Konfigurace kalkulace cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato konfigurace se týká výpočtu tuzemských cen z cen zahraničních na cenové kartě zboží.

kalkul.cen