Navigation:  Zboží > Konfigurace > Zboží - Konfigurace kalkulace cen >

Konfigurace zaokrouhlení zahraničních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

zaokr.zahr

Funkční tlačítka

uloz        Uloží nastavené režimy zaokrouhlování.

zpet        Zavře aktuální formulář.