Navigation:  Marketing > Marketingové výběry zboží >

Tisk marketingových výběrů zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato položka menu vyvolá nástroj jako Tisk ceníku, v němž můžete zboží filtrovat i pomocí marketingových výběrů zboží.

Tisk ceníků a přehledů zboží - možnost filtrace marketingovým výběrem.

Tisk ceníků a přehledů zboží - možnost filtrace marketingovým výběrem.