Navigation:  Kontakty >

Rušení duplicit kontaktních osob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V nástrojové liště nad kartou kontaktní osoby je umístěna funkce duplic_osoba pro rušení duplicitních osob. Tato funkce se vyvolává pomocí standardního tlačítka pro rušení duplicit. Na nástrojové liště. Uživatel musí definovat, osobu kterou chce zrušit a jakou osobou ji chce nahradit. Tzn. pokud jedna osoba se vyskytuje u firmy 2x požádá o rušení duplicit a systém prochází záznamy svázané s osobou určenou ke zrušení a přeřazuje tyto záznamy pod novou nahrazující osobu. Jedná se o úkoly, jednání , nabídky,

Tuto funkci doporučujeme používat na centrální instalaci, kde jsou kompletní informace o vazbách konkrétní osoby ke všem dokladům, které v systému jsou včetně interních dokladů.

ruseni.osob