Navigation:  Kontakty >

Nová kontaktní osoba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nové kontaktní osoby můžete provést několika způsoby:

1.V menu Kontakty - Nová kontaktní osoba (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem kontaktních osob kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem kontaktních osob kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

 

konosoba

Funkční tlačítka

presun                přesun osoby k jiné firmě

e-mail1         tlačítko pro zaslání přihlašovacích informací pro portál S4Web

prenes                tlačítko pro přenesení obchodních informací ze základní karty

Designér základní karty kontaktu

Na základní kartě kontaktu došlo k úpravě designera pro subform osoby.

Změnu provedeme tak,že na základním záznamu kontaktu - jména osoby se přeneseme přes Standard/Rychlé akce/do nastavení designu a tam  provedeme požadované změny.

kontakt-design

SMS zprávy

Ze systému Soft-4-Sale je nyní možné odesílat zprávy SMS jednoduše a přímo. Pokud se pro tuto novinku rozhodnete je nutné se zaregistrovat na stránkách www.smsbrana.cz, kde si po registraci dobijete kredit dle Vašich představ a nastavíte si tuto službu přes ikonu SMS Connet.

sms1

Tam získáte login a heslo, které přenesete do konfigurace této služby v Soft-4-Salu. Můžete si zakliknout možnost automatického zjištění kreditu, upozornění na nízký kredit a automatického vytvoření jednání s daným typem zprávy. Pro zprávy, které by se často opakovaly je možné si texty předdefinovat, a to u kontaktů, nabídek, jednání, přij. objednávek, vystavených faktur a dodacích listů.

Při vyhledávání telefonního čísla je logika vyhledávnání následující:

1) mobilní telefonní číslo osoby

2) pevné telefonní číslo osoby

3) servisní telefonní číslo osoby

4) následuje telefonní číslo firmy

Systém automaticky odstraňuje diakritiku a nepřípustné znaky jako je např. &. Přehled odeslaných a přijatých SMS zpráv zatím naleznete na stránkách www.smsbrana.cz, ale v krátké době vznikne v Sofo-4-Salu výpis SMS zpráv s možností tisku.

sms-brana

SMS - brána

Řešení SMS brány bylo rozšířeno o možnost zasílat SMS nad servisním zásahem.

Nyní lze do definovaných textů SMS zadat zástupné znaky, které pokud odpovídají poli na kartě nad kterou je SMS generována, budou nahrazeny hodnotami v poli zadanými. Definovaný text SMS zprávy zní např.:

"Vážená firmo ~~FIRMA ID~~, obracíme se na vás..."

Pokud bude SMS generována např. nad kartou kontaktu bude text ~~FIRMA ID~~ nahrazen příslušným názvem firmy (pole FIRMA ID). Jestliže se mají čerpat informace z pole, které je skryté nebo se na kartě nevyskytuje, bude zástupný text nahrazen podtržítkem "___". Názvy polí lze získat v kartě designera.

Přesun osoby k jiné firmě

Do formuláře Přesun osoby k jiné firmě (tlačítko "ruka" na kartě kontaktní osoby) byla doplněna dvě zaškrtávací pole:

přesun včetně marketingových výběrů osob (výchozí stav ano)
zachování marketingových výběrů osob v původní firmě (výchozí stav ano)

Podle nastavení použitím tlačítka Přesuň systém zkopíruje/nezkopíruje osobu včetně marketingových výběrů osob a zachová/zruší marketingové výběry osob u dané osoby v původní firmě.

presun1.11