Navigation:  Marketing > Marketingové výběry firem >

Přehled výběrů firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled marketingových výběrů firem vám zobrazí seznam všech výběrů firem evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Generování marketingových výběrů firem, osob nebo zboží přímo nad přehledovými sestavami

a) nový generátor dostupný na nástrojové liště mvyber.

b) nové dialogové okno které:

- nabídne k výběru možnost generování TYP výběru (firem nebo osob nebo zboží - dostupnost typů se automaticky mění podle možností konkrétního přehledu ...)

- nabídne k výběru REŽIM generování výběru (vytvoření nového nebo doplnění stávajícího nebo přepsání stávajícího - nabízejí se automaticky všechny existující marketingové výběry firem, osob nebo zboží podle zvolenoho typu)

genMvyber

Najdete ve: vFak, pFak, vObj, pObj, Dodlist, Nab, Zak, Jednání, Příležitost, Pořadavky, HD, Příjem, Výdej + přehledny se zbožím