Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Číselník strojů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Číselník strojů

Číselník strojů

ZAŘÍZENÍ        – kód stroje (max. 12 znaků). Vhodnou volbou kódu lze výrobu plánovat například obecně pro řezání laserem a při samotném odvádění operace uvést konkrétní stroj.
NÁZEV        – popis stroje nebo zařízení pro lepší orientaci uživatele při výběru podle kódu
?        – platnost. Možnost definovat „platné“ stroje a již nepoužívané stroje vyřadit (historická data tak zůstanou)
Cena/hod.        – hodinová sazba stroje pro výpočet ceny operace a tedy ceny výrobku.
Kapacita        – denní kapacita jednoho stroje pro plánování výroby (zakázek).
Počet        - skutečný počet strojů (pro výpočet dostupné kapacity se kapacita násobí počtem strojů).
Kapacita odebírána - vazba mezi stroji, které nemohou pracovat současně. V našem příkladu stroj TLC3030S_ROT je ve skutečnosti dočasně upravený stroj TLC3030S. Probíhá-li tedy výroba na TLC3030S_ROT nemůže současně probíhat i na TLC3030S. Jejich kapacita se tedy vzájemně ovlivňuje.
Přípravný čas        – čas potřebný k přípravě a spuštění stroje. V kalkulaci se započítává jednou na celou výrobní dávku. Při odvádění výroby se započítává ke každému jednotlivému odvádění (lze v konkrétních případech – práce přes více směn - vypnout).
Mezičas        - čas v minutách, který se vkládá za operaci. Další operace začíná až po uplynutí tohoto mezičasu. Nemá vliv na kalkulaci výrobku.
Dny        – technologická přestávka pro plánování výroby. Například po lakování je třeba nechat výrobek 1 den schnout, než může pokračovat další operace. Tuto hodnotu lze pro konkrétní výrobek následně změnit. Hodnota uvedená na výrobku má v plánu výroby přednost.
Režijní zakázka        – přidělení konkrétní režijní zakázky pro odvádění režijních činností (údržba, odstávky, porucha ...)
Středisko        – přiřazení stroje na konkrétní středisko. Lze využít následně třeba při tisku dokumentace „po střediscích“.
Technologická skupina– pomocné třídící kriterium.
Popis operace        – přebírá se jako výchozí text do popisu operace při tvorbě technologického postupu.
Poznámka        – poznámka uživatele. Nikde dál se nevyužívá.
Otočení        – čas potřebný k výměně materiálu při velkosériových zakázkách
Výchozí poč.        - údaj pro zákaznickou úpravu systému. Pro ostatní nemá význam.
Typ Odv.        - volba režimu odvádění výroby (Stop nebo Start-Stop)