Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Číselník technologických skupin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

techn.skupina01

Umožňuje rozdělit stroje v číselníku strojů do skupin – například podle typu stroje – pro další snadnější hromadné akce a filtrace.