Navigation:  Zboží > Konfigurace >

Konfigurace změnových režimů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

To, jestli vůbec umožníte uživatelům měnit číslo zboží si velmi dobře a pečlivě rozmyslete!

Jestliže se uživatel pokusí změnit identifikaci (číslo zboží) na základní kartě zboží, mělo by dojít ke změně i v souvisejících dokumentech. Mohou však nastat tři situace v souladu s nastavenou konfigurací.

zmen.rezim

 

Jestliže se uživatel pokusí změnit číslo zboží u karet, které nejsou výrobkem:

- nikdy         POZOR - tato volba může být u složitějšího využívání systému nebezpečné (nežádoucí)! Můžete se pak dostat situace, kdy historické doklady nebudou mít vazbu na ceník, a mohou se v systému vyskytovat s tím související problémy!

- na dotaz    rozhodnutí uživatele se zaznamená, aby bylo dohledatelné, že například návrh na změnu v souvisejících dokladech odmítnul

- vždy          automaticky, bez dotazu, se promítne vždy do celého systému - i do historických dokladů !!

 

Jestliže se uživatel pokusí změnit identifikaci (číslo zboží) "výrobku", který již má v nějaké objednávce rozpad, nebo byl zadán do výroby, zobrazí se zpráva:

"Nelze změnit identifikaci, protože se jedná o výrobek zadaný do výroby".

a ke změně nedojde.