Navigation:  Systém > Příchody/Odchody >

Konfigurace docházky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zdroj pole "ZODPOVÍDÁ"

Tato konfigurace určuje odkud jména pracovníků docházka čerpá.

 

Konfigurační okno Docházky.

Konfigurační okno Docházky.

 

Buď je to Číselník obchodníků - tedy uživatelů systému Soft-4-Sale. Tato volba je vhodná pro firmy, kde všichni pracovníci se systémem aktivně pracují.

Nebo je to Číselník zaměstnanců. Tato volba je vhodná zvláště ve větších firmách, kde ne všichni pracovníci mají přístup k systému Soft-4-Sale.

 

pozor Jestliže máte v úmyslu používat Docházkový terminál, vždy zvolte číselník Zaměstanců.

 

Noční směna

Jedním parametrem určujete, zda se noční směna bude započítávat do výkazu podle data jejího začátku, nebo podle data jejího konce. Tento parametr se projeví hlavně na přelomu měsíců.

 

Další parametr nastavuje čas, kdy "začíná" noční směna. Podle tohoto parametru systém rozpoznává, zda se má vykázaná docházka považovat za práci na noční směně.