Navigation:  Systém >

Příchody/Odchody

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V systému je možné jednoduchým způsobem evidovat příchody a odchody jednotlivých zaměstnanců. Dále je v tomto submenu možné rychle zjistit, kde se jednotliví zaměstnanci pohybují eventuelně, kdy se vrátí z obchodního jednání mimo firmu.

 

Jestliže uvažujete o využití tohoto modulu, nejprve se věnujte vytvoření jednotlivých kódů v Číselníku příchodů, odchodů případně důvodů nepřítomnosti. Před započetím vedení evidence docházky je také třeba rozhodnout, zda docházku budete evidovat pro pracovníku vedené v číselníku obchodníků (obvykle ti, kteří aktivně pracují se systémem a jejich jména jsou uváděna na dokumentech) nebo pro pracovníky vedené v číselníku zaměstnanců (tam bývají uvedeni všichni zaměstnanci firmy, i ti, kteří se systémem vůbec nepracují. Toto rozhodnutí uložte pomocí konfigurace docházky.

 

 

note2V S4S v menu SYSTÉM -> PŘÍCHODY/ODCHODY -> NEPŘÍTOMNOST lze zadat dovolenou nebo neschopenku i v situaci, že pracovník má právě zahájenou docházku.

 

note2V Docházkovém terminálu (od verze 1.0.2.0) lze zadávat jednotlivé aktuální statusy docházky i když je již v budoucnosti zapsaná předem plánovaná dovolená, nebo pracovní neschopnost -- Tyto ovšem musí mít ohraničený začátek i konec !! Nesmí být zadán pouze začatek nepřítomnosti !!