Navigation:  Systém > Příchody/Odchody >

Číselník nepřítomnosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do evidence "nepřítomnosti" patří Řádná dovolená, krátkodobá Návštěva lékaře, celodenní Nemoc, Čerpání náhradního volna, Ošetřování člena rodiny a Neplacené volno, které lze v systému S4S samostatně evidovat a vyhodnocovat.

Podle kódu nepřítomnosti a jeho příslušného příznaku systém záznam vyhodnotí a korektně zobrazí na tiskové sestavě výkazu docházky.

Příklad naplnění číselníku Nepřítomnosti v práci.

Příklad naplnění číselníku Nepřítomnosti v práci.

 

 

Ntímto kódem označte dny, kdy byl pracovník na pracovní neschopnosti. Používá se pro evidenci celých dnů. Pro několikahodinové návštěvy lékaře nebo vyšetření použijte kód "L".
Zoznačení jako záznamu zahraniční (pro tiskové sestavy nemá zvláštní význam)
Dtímto kódem označte dny, kdy pracovník čerpal řádnou dovolenou. Pokud je rozdíl časů takového výkazu do 5-ti hodin, pak tisková sestava započítá 0,5 dne dovolené.
Lse použije při krátkodobé návštěvě lékaře. Evidují se hodiny (POZOR - na začátek a konec nepřítomnosti se nevztahuje zaokrouhlování !!).
NVslouží k evidenci vybraného náhradního volna. Tato doba se odečítá z celkově odpracovaných hodin.
OČRošetřování člena rodiny. Eviduje se jako samostatný typ nepřítomnosti a jeho trvání se započítává samostatně.
NeVneplacené volno. Zadává v hodinách od - do, nezapočítává se do odpracované doby, ale naopak, snižuje "fond pracovní doby".

 

note2 Pokud je návštěva lékaře, náhradní nebo neplacené volno vykázány jako celodenní (respektive delší než 6 hodin), neeviduje se automatická přestávka.

 

 

 

Příklady evidence jednotlivých docházkových situací - nepřítomnosti

 

note2 Časy ve výkazech Nepřítomnosti vypisujte z důvodu přehlednosti v celých hodinách podle pracovní doby.

 

Čerpání náhradního volna

--- běžný začátek pracovního dne s Příchodem v 6:56 a Odchodem ve 14:00

--- následuje výkaz Nepřítomnosti od 14:00 do 15:00

 

DochazkaEvidenceNahradnihoVolna

 

Záznam o čerpání náhradního volna na konci pracovního dne - v přehledu docházky

 

DochazkaZacatekNahradnihoVolna

 

Zápis začátku Nepřítomnosti - čerpání náhradního volna

 

DocházkaKonecNahradnihoVolna

 

Zápis konce Nepřítomnosti - čerpání náhradního volna

 

 

Návštěva lékaře během pracovního dne

--- běžný začátek pracovního dne s Příchodem v 6:53, přerušeno Odchodem k lékaři v 9:00

--- následuje výkaz Nepřítomnosti od 9:00 do 11:00  (Tato doba se odečítá z celkově odpracovaných hodin).

--- nový Příchod po přerušení v 11:00 a běžný Odchod v 15:08

 

DochazkaEvidenceNavstevyLekare

 

Záznam o návštěvě lékaře během pracovního dne - v přehledu docházky

 

 

Evidence vícedenní nemoci

note2 Více dnů nemoci lze zapsat do evidence docházky jedním řádkem. Vyplňte i počet dnů nepřítomnosti. V tiskové sestavě výkazu docházky se zobrazí jednotlivé dny.

--- výkaz Nepřítomnosti jedním řádkem od 7.7.2014 7:00 do 9.7.2014 15:00

 

DochazkaEvidenceNemoci

 

Záznam o vícedenní nemoci - v přehledu docházky

 

 

Čerpání vícedenní dovolené

note2 Více dnů dovolené lze zapsat do evidence docházky jedním řádkem. Vyplňte i počet dnů nepřítomnosti. V tiskové sestavě výkazu docházky se zobrazí jednotlivé dny.

--- výkaz Nepřítomnosti jedním řádkem od 7.7.2014 7:00 do 9.7.2014 15:00

 

DochazkaEvidenceDovolene

 

Záznam o čerpání vícedenní řádné dovolené - v přehledu docházky

 

 

Čerpání půl dne dovolené

note2 Pokud je rozdíl časů ve výkazu Nepřítomnosti do 5-ti hodin, pak tisková sestava započítá 0,5 dne dovolené.

--- běžný začátek pracovního dne s Příchodem v 6:58 a Odchodem ve 11:00

--- následuje výkaz Nepřítomnosti od 11:00 do 15:00

 

DochazkaEvidencePulDovolene

 

Záznam o čerpání půl dne dovolené - v přehledu docházky

 

 

Ošetřování člena rodiny (OČR)

note2 Více dnů OČR lze zapsat do evidence docházky jedním řádkem. Vyplňte i počet dnů nepřítomnosti. V tiskové sestavě výkazu docházky se zobrazí jednotlivé dny.

--- výkaz Nepřítomnosti jedním řádkem od 7.7.2014 7:00 do 9.7.2014 15:00

 

DochazkaEvidenceOCR

 

Záznam o ošetřování člena rodiny - v přehledu docházky