Navigation:  Číselníky >

Obchodníci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník Obchodníci slouží k evidenci kontaktních údajů obchodníků firmy.

Evidence obchodníků slouží jako obchodní hledisko pro roztřídění kontaktů. (kdo tento kontakt získal) a hlavně nabídek (kdo vytvořil nabídku a je za ni zodpovědný). Číselník obchodníků nemusí obsahovat pouze výkonné obchodníky (některé kontakty získal ředitel firmy a nemusí být přímo výkonným obchodním zástupcem). Rozdělení nabídek podle zodpovědných obchodníků slouží především jako základní hledisko při hodnocení úspěšnosti prodeje jednotlivých osob v daném časovém období. Podporuje lepší motivaci a vlastní ohodnocení práce obchodních zástupců

obchodnici

 

note2 Roletové menu s číselníkem Obchodníci je umístěno na všech základních formulářích systému Soft-4-Sale.

 

Na tiskových sestavách se používá funkce, která automaticky doplňuje předčíslí státu.

Automatické doplnění mezinárodní telefonní předvolby se aktivuje pouze na tiskových výstupech v cizím jazyce, u kterých se předpokládá, že budou poslány do zahraničí. Pro tento účel bylo upraveno již nevyužívané pole UTO, jehož popisek byl změněn na MTP (mezinárodní telefonní  předvolba). Jestliže je tato hodnota vyplněna, použije se automaticky na tiskových sestavách dokladů v cizím jazyce.

jestliže si uvedete mezinárodní telefonní předvolbu přímo v rámci telefonního čísla, pak se vám bude objevovat i na "tuzemských dokladech", což by mohlo být nežádoucí, ale chyba to rozhodně není.
jestliže bude mít obchodník vyplněno MTP a současně tento kód uveden přímo v telefonním čísle, zobrazí se mu na tiskových sestavách v cizím jazyce 2x. Musí se pak SÁM rozhodnout pro jednu z uvedených variant a telefonní čísla ve svém profilu v tomto duchu upravit.