Navigation:  Číselníky >

Obchodníci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník Obchodníci slouží k evidenci kontaktních údajů obchodníků firmy.

Evidence obchodníků slouží jako obchodní hledisko pro roztřídění kontaktů. (kdo tento kontakt získal) a hlavně nabídek (kdo vytvořil nabídku a je za ni zodpovědný). Číselník obchodníků nemusí obsahovat pouze výkonné obchodníky (některé kontakty získal ředitel firmy a nemusí být přímo výkonným obchodním zástupcem). Rozdělení nabídek podle zodpovědných obchodníků slouží především jako základní hledisko při hodnocení úspěšnosti prodeje jednotlivých osob v daném časovém období. Podporuje lepší motivaci a vlastní ohodnocení práce obchodních zástupců

obchodnici

note2 Roletové menu s číselníkem Obchodníci je umístěno na všech základních formulářích systému Soft-4-Sale.