Navigation:  Číselníky >

Obchodník

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po kliknutí na pole Obchodník v menu Číselníky se Vám otevře výběrová karta, kde pomocí výběrových kritérií zobrazíte kartu obchodníka.

hledani.obchodnik

Karta obchodníka se skládá ze 3 záložek:

Základní (základní informace o obchodníkovi)
Provizní (informace o provizích daného obchodníka)
Personální (personální informace daného obchodníka)