Navigation:  Nabídky >

Přehled nabídek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled nabídek vám zobrazí seznam všech položek (nabídek) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

prehled

 

Funkční tlačítka

vyber        Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

Do přehledu zboží v nabídkách byl přidán nový filtrační příznak "pomocné řádky" - možnost filtrovat i záznamy typu 10 a více (stejná funkčnost jako je na přehledu zboží v přijatých objednávkách).

Rozšíření výběrových kritérií nad přehledem nabídek

Karta Přehledu nabídek a karta Kontaktní osoby byla rozšířena o kritéria respektive evidenci nabídek vytvořených danou osobou. Do přehledu nabídek doplněn filtr “Kon.osoba" , který vybere všechny nabídky svázané s danou kontaktní osobou. Filtr dohledává nabídky na základě čísla osoby a firmy, ke které daná osoba patří. Dále na základní kartě kontaktní osoby vznikla nová záložka “Nabídky“, která zobrazí všechny nabídky, na kterých je jako osoba uvedena osoba z aktivní karty osoby.

Filtrace obsahuje možnost omezení  OD - DO, jde o filtr dle částky bez DPH

lze najít nabídky s částkou větší než ..., menší než
lze najít nabídky s částkou v intervalu

Datum nabídky

Při PROVEDENÍ nabídky dojde k přepsání datumu v poli "Odesláno:" aktuálním datem.

Pole "Odesláno" na kartě nabídky se přepíše na DATUM (takto je potom v přehledech a jinde prezentováno) a je opatřeno nápovědou "Datum vytvoření nebo Provedení nabídky".