Navigation:  Nabídky >

Přehled zboží v nabídkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled zboží v nabídkách zobrazí seznam zboží, které už je propojeno/uvedeno na nabídce.

Do přehledu zboží v nabídkách byl přidán nový filtrační příznak "pomocné řádky" - možnost filtrovat i záznamy typu 10 a více (stejná funkčnost jako je na přehledu zboží v přijatých objednávkách).

pomoc.text

Funkční tlačítka

vyber        Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

dopln-zel        Provede doplnění oblasti z hlaviček nabídek do řádků nabídek, které nejsou vyplněny.