Navigation:  Nabídky >

Nová nabídka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nové nabídky můžete provést několika způsoby:

1.V menu Nabídky - Nová nabídka (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem nabídek kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem nabídek kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

Vzhled karty Nabídky od verze G6.13a

Vzhled karty Nabídky od verze G6.13a

 

Jestliže do Nabídky vložíte kontakt, který je označen jako "neplatný", zobrazí se taková firma červeným písmem.

Karta Nabídky - použita "neplatná firma".

Karta Nabídky - použita "neplatná firma".

 

Funkční tlačítka

hromadná multifunční oprava nabídky

textový popis jednotlivých variant

rychlé dohledání konkrétní pozice v nabídce

otevření rezervačních požadavků vázaných k nabídce

součet tech.parametrův jednotlivých variántách (celkový příkon)

doplňková kalkulace rozpočtových položek

kopírování řadků dokladu

Pro generování čísla nového dokladu doporučujeme používat tlačítko (generuj nové číslo).

Jako první číslo nabídky můžete sami zadat např. N150001 a o další čísla s využitím mnemotechnického prefixu “N15” (nabídky roku 2015) se postará Soft-4-Sale sám. Pro první nabídku roku 2016 opět sami zadáte číslo prvního dokladu N160001 a řada číslování nabídek je tak na celý rok zajištěna generováním.

Nebo můžete využít automatického přidělování čísel dokladů v novém roce konfigurací číselných řad v menu ČÍSELNÍKY -> PLATNÉ ČÍSELNÉ ŘADY.

 

Pole “Důvod“

Pole “Důvod“ jako možnost zadat zdůvodnění výsledku nabídky (např. zrušení výběr. Řízení, formální chyba nabídky, vysoká cena, nízká cena, atd.). Výběr provedete na základě naplnění nového číselníku “Zdůvodnění výsledku nabídky“, který je umístěný v menu Nabídky – Konfigurace. Nový číselník zdůvodnění výsledku nabídky s výchozím zdůvodněním pracuje nad novou nabídkou a všemi generátory nabídky. V číselníku lze nastavit výchozí hodnotu pro automatické doplňování nově vznikající nabídky, např. rozpracováno.

Zdůvodnění bylo doplněno do povinných údajů karty nabídky.

 

Příznaky “Žádost o výběrové řízení“ a “Žádost o účast“

Na kartě nabídky najdeme výběrová kritéria “Žádost o výběrové řízení“ a “Žádost o účast“ s možností zaškrtnutí daného pole. Pomocí příznaků pak je možné v Přehledu nabídek takové nabídky rychle vyhledat mezi ostatními.

 

Zahrnutí od výběrových kritérií souvisejících formulářů

Všechna nová výběrová kritéria byla zahrnuta do souvisejících formulářů:

přehledy
tisky (přehledů­/křížových tabulek)
statistiky

 

Nové hromadné akce

Možnost vypočítat cenu montáže pro jednotlivé položky jako % z ceny položky.

 

Převzetí informací o zboží z nabídky do ceníku

V nabídce můžete použít i položky, které dosud nemáte v ceníku. V rámci detailního pohledu na řádek nabídky celou položku popíšete a pokud v případě úspěchu nabídky rozhodnete tuto položky zařadit do ceníku, můžete k tomu využít tlačítko na kartě Detailu řádku nabídky. Systém pak pro přidělené objednací číslo vytvoří v ceníku novou kartu a všechny údaje z nabídky převezme do příslušných polí.

 

Převzetí údajů z nabídky do nové karty zboží v ceníku.

 

Tuto funkci lze použít jak k vytvoření úplně nové ceníkové karty, tak k aktualizaci údajů na kartě již existující.

 

 

Zaokrouhlení DPH.

Na kartě Nabídky do záložky 'Zaokrouhlení' je možné zvolit režim zaokrouhlení celkové hodnoty DPH dokumentu.

Možnost nastavení zaokrouhlení DPH

Možnost nastavení zaokrouhlení DPH

 

Nabízí se několik možností (parametrů)

A01        - 0,01 Kč aritmeticky

A10        - 0,10 Kč aritmeticky

A99        - 1,00 Kč aritmeticky

N01        - 0,01 Kč nahoru

N10        - 0,10 Kč nahoru