Navigation:  Číselníky >

Platné číselné řady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přes “Platné číselné řady” lze nastavovat platnou číselnou řadu konkrétních dokladů prefixem. Týká se to nabídek, faktur , objednávek, dodacích listů, smluv, zakázek a prodejek. Pokud uživatel využije tuto funkci, pak systém vnutí generátoru nového čísla dokladu příslušnou řadu a nedovolí z této řady uhnout. Funguje i to že, pokud vygeneruji číslo dokladu pro firmu A a pak překliknu pomocí CTRL-M na firmu B, pak opakované stisknutí generátoru přepíše existující číslo dokladu na číslo odpovídající řadě firmy B.

 

Vztah mezi nastavením číselných řad v replikacích a číslených řad vůči firmám v hlavičkách tiskových dokumentů je takový, že nejvyšší prioritu mají číselné řady z číselníku replikací. Pomocí změny nastavení číselné řady lze zajistit snadný přechod na nový rok a lze si představit i dvě shodné hlavičky firem , které tento mechanismus používají v lednu k tomu, že jedna firma představuje firmu minulého roku ( a s tím i číselné řady) a druhá firma je firmou letošní. Vnucením číselné řady lze zajistit i ten problém, kdy nová řada je abecedně nižší než řada stará. Systém má pak tendenci generovat čísla z vyšší řady - tedy z řady staré. Pokud nastavíte prefix nové řady ke své hlavičce tiskových dokumentů, jste tohoto problému zbavení. Pro uživatele pracující v síti LAN platí pravidlo, že zvolené nastavení hlavičky tiskových dokumentů a tím i nastavení číselných řad se načítá při spuštění systému a vybraná hlavička je svázaná se jménem uživatele. Znamená to, že např. tři uživatelé v síti mohou pracovat současně se třemi aktivními hlavičkami tiskových dokumentů včetně loga. Každý bude mít svoji číselnou řadu a po ukončení práce a opakovaném spuštění počítače bude aktivní ta hlavička, kterou měl daný uživatel nastavenu naposledy jako aktivní.

 

Konfigurační okno pro nastavení "číselných řad" dokladů.

Konfigurační okno pro nastavení "číselných řad" dokladů.

 

 

Varianty masek prefixů číselných řad (Like)

 

A*A                začíná "A", následuje cokoli, končí "A",  (např. aBBB0001a).

[A-Z]                začíná písmenem z uvedeného intervalu (např. F0001).

[!A-Z]                NEzačíná písmenem z uvedeného intervalu (např. 1-08001).

A#A*                začíná "A", následuje jedno číslo, pokračuje "A", a může následovat cokoli (např. A2A-08011)

A[L-P]#[!C-E]*        začíná "A", následuje jeden znak z uvedeného intervalu, následuje jedno číslo, následuje jeden znak jež není v uvedeném intervalu a může následovat cokoli (např AK3G0001).

B?T*                začíná "B", následuje jeden libovolný znak, následuje "T", a může následovat cokoli (např. BAT123khg).

 

POZN: výraz v [ ] zastupuje vždy je jeden znak, takže pro vymaskování tří znaků by musel být [ ][ ][ ]*

 

 

 

Číselné řady pro skladové pohyby - první doklad v roce

 

Požadujete-li, aby číslo skladového pohybu na začátku obsahovalo i část letopočtu (některé účetní firmy to požadují) přejděte do menu ČÍSELNÍKY -> PLATNÉ ČÍSELNÉ ŘADY. Pro doklady typu Pohyb funguje automatické číslování roku (první doklad v roce) v rozsahu Ar0001Arrr01, nebo r00001rrr001

pozor Rok musí být v rámci prefixu vždy na posledních místech !!

 

pozor Jako PREFIX nastavujte "*" (hvězičku)  - zástupné znaky jako #? nebo [] nelze v tomto případě použít.

 

pozor POZOR - počet znaků čísla skladového dokladu je stále pouze 6-ti místný !! Nastavením prefixu si tedy zkracujete délku číselné řady !! (Vystavíte tedy za rok méně dokladů)