Navigation:  Číselníky >

Změna aktivní hlavičky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro nastavení aktivní hlavičky tiskových dokumentů funguje "Změna aktivní hlavičky", kdy se nabídnou všechny definované hlavičky firem a uživatel jednu vybere jako aktivní. Pro tento příkaz funguje horká klávesa CTRL-M a je tedy dostupný vždy. Na jednotlivé hlavičky firem užívajících systém Soft-4-Sale lze navázat číselné řady dokladů.

Na změnu aktivní hlavičky reaguje systém tak, že použije zvolenou hlavičku pro tisk, ale zároveň také generátor čísel dokladů použije definovanou platnou číselnou řadu příslušné “hlavičky tiskových dokumentů”

nastav.hlavicku