Navigation:  Obchodník na webu >

Práce s přehledy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Všechny přehledy záznamů v obchodníkovi na webu jsou koncipovány stejným způsobem.

Skládají se z několika základních částí:

 

Název přehledu – jaká agenda je v přehledu aktuálně zobrazena
Editace záznamů – umožňuje editovat záznamy dané agendy (přidání/editace/smazání)
Suma - zobrazí součty nejdůležitějších polí záznamů podle nastavené filtrace.
Uložení filtrace a rozložení sloupců - umožňuje uložení aktuálního rozložení sloupců a právě použité filtrace pro Přehled, Infopanel a nebo Úvodní obrazovku
Reset filtrace – provede vymazání všech filtrů a umožňuje také vymazání uložených výchozích filtrací a rozložení
Filtrace – umožňuje filtrovat přehled podle kritérií
Výběr sloupců – umožňuje vybrat zobrazované sloupce
Aktualizace přehledu - umožňuje aktualizaci stránky
Stránky – počet stran, číslo aktuálně zobrazené stránky, možnost přeskoků na další atp…
Počet záznamů zobrazených na stránce – umožňuje zvolit, kolik záznamů se má zobrazit na jedné stránce

 

 

Ovládací prvky Přehledů dokladů

Ovládací prvky Přehledů dokladů

 

Šířku sloupců lze měnit tak, že najedete kurzorem na okraj názvu sloupce až se změní jeho tvar, podržíte levé tlačítko myši, pohybem do stran nastavíte požadovanou šířku, tlačítko myši pustíte.

 

007

 

 

Nový záznam, editace existujícího záznamu

Přidání nového záznamu je možné provést následujícími způsoby:

1)Výběrem funkce z menu
2)Použitím tlačítek nad přehledem
a.kliknutím na tlačítko 008 nahoře nad přehledem
b.kliknutím na ikonu 009 dole pod přehledem

 

Editaci záznamu lze provést těmito způsoby:

1)Dvojklikem na záznam v přehledu
2)Po označení záznamu v přehledu jej lze otevřít k editaci:
a.kliknutím na tlačítko 010 nahoře nad přehledem
b.kliknutím na ikonu 011 dole pod přehledem

 

Smazání záznamu lze provést následujícími způsoby:

Po označení záznamu v přehledu jej lze smazat:

a.kliknutím na tlačítko 012 nahoře nad přehledem
b.kliknutím na ikonu 013 dole pod přehledem

 

note2 V režimu pro mobilní aplikace jsou nad přehledem pouze odpovídající ikony (bez popisku)

 

 

FILTRACE ZÁZNAMŮ  (vyhledávání)

Filtraci a řazení záznamů lze provádět dvěma způsoby:

-Přímým zadáním do filtračních polí nad přehledem
-Složení filtračních kritérií pomocí filtrace pod přehledem – ikona lupy 014

 

Filtrace přímým zadáním

Filtrace přímým zadáním se provádí tak, že se do bílého pole pod názvem sloupce zapíše vyhledávaná hodnota. Systém dohledává zapsaný řetězec v jakékoli části pole. Není tedy potřeba zadávat zástupné znaky - (*).

 

tip2 Pole, podle něhož se filtruje, je podbarveno ŽLUTĚ.

 

Filtr lze smazat jednoduše kliknutím na znak X vedle vyhledávacího pole, kam se zapisuje filtrační text

Pokud chceme podle nějakého sloupce seřadit záznamy, stačí kliknout na název sloupce. Záznamy se poté seřadí abecedně podle tohoto sloupce. Přepínání řazení sestupně / vzestupně se provádí opakovaným kliknutím na název sloupce. Směr řazení signalizuje šipka vlevo před názvem sloupce.

 

046

 

 

tip2Ve sloupci, podle něhož jsou záznamy seřazeny je použito ČERVENÉ písmo..

 

 

Filtrace složením filtračních kritérií

Filtrační kritéria je možné skládat, případně upravovat, kliknutím na ikonu 014 dole pod přehledem. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí konfigurace, kde je možné jednotlivá pravidla různě kombinovat a upravovat.

 

016

 

V levé části vyberete jméno sloupce, ve kterém se bude filtr uplňovat, uprostřed podmínka a nakonec parametr filtračního kritéria. Nastavené podmínky se aplikují kliknutím na tlačítko „Hledat“.

 

Filtrace S VYUŽITÍM ČASOVÉ RELATIVITY

V mnohých případech je žádoucí, aby filtr na datumové pole nebyl nastaven na pevně, ale aby posouval se automaticky v čase. K tomuto účelu slouží funkce now(x), kde x udává počet dní.

 

V praxi mohou nastat tři typické případy využití:

Now()systém použije dnešní datum – použijete v případech, kdy ve filtrech chcete použít dnešní den (například vidět všechny jednání, nebo úkoly, které máte dnes řešit)
Now(x)systém použije datum, které bude od dneška za (x) dní – použijete v případech, kdy ve filtrech chcete držet pohled na určitý počet dní dopředu (například plány času, které máte v následujících 30-ti dnech).
Now(-x)systém použije datum, které bylo (x) dní před dnešním dnem – použijete v případech, kdy potřebujete vidět záznamy z předchozích dní (tedy například nabídky za posledních 30 dní)

 

Funkce Now() se zapisuje do detailní filtrace, kterou lze vyvolat kliknutím na tlačítko lupy dole pod přehledy.

Příklad použití filtrace s využitím časové relativity.

Příklad použití filtrace s využitím časové relativity.

 

Právě v parametru nastavení filtračních podmínek lze uplatnit funkci Now().

 

 

VÝBĚR zobrazených SLOUPCŮ

Výběr zobrazovaných sloupců v přehledu se provádí kliknutím na tlačítko 017 dole pod přehledem.

V zobrazeném seznamu lze označit výběr sloupců. Ty, které jsou vybrány k zobrazení, mají barevné pozadí. Výběr se provádí klikáním na jednotlivé názvy levým tlačítkem myši za současného držení klávesy CTRL. Nakonec se výběr potvrdí kliknutím na tlačítko „Ulož“.

 

018

 

Aktualizace přehledu

Kliknutím na ikonu aktualizace 019 se provede znovunačtení veškerých dat v přehledu, vymazání filtrace a řazení. Je možné též použít standardní nástroje prohlížeče včetně kláves F5.

 

Stránky přehledu

Sekce stránek umožňuje pohyb mezi jednotlivými stranami přehledu. Jednotlivé ovládací prvky jsou znázorněny na obrázku.

 

Pohyb po stránkách Přehledů.

Pohyb po stránkách Přehledů.