Navigation:  »No topics above this level«

Obchodník na webu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obchodník na webu je webovou nadstavbou informačního systému Soft-4-Sale. Tento modul umožňuje práci v systému z libovolného místa pomocí připojení přes síť internet. Data zapsaná v obchodníkovi na webu jsou pravidelně synchronizována s daty centrály a je tedy zajištěn i přenos informací a jejich aktuálnost.

Jediným požadavkem pro práci v tomto modulu je připojení k internetu a nainstalovaný webový prohlížeč.

 

Základy práce v systému

Úvodní obrazovka

Práce s přehledy

Kontakty

Operativa

Nabídky

Sklady

Obchodní plánování příjmů

Provoz na mobilních zařízeních

 

Licence a Přihlašování do aplikace

Zákazník má nakoupeno N licencí pro X uživatelů. Počet N licencí se nemusí nutně rovnat počtu X uživatelů, kteří mají mít přístup do aplikace.

Těchto X uživatelů má přístup a přihlašovací údaje k aplikaci definované v Číselníku obchodníků (uživatel S4S svázaný s obchodníkem, kdy tento má vyplněnou emailovou adresu a heslo).

 

Uživatelé se postupně přihlašují do aplikace, a jakmile počet současně pracujících (přihlášených) uživatelů dosáhne počtu licencí N, není dalšímu uživateli umožněno přihlášení. Je tedy úplně jedno kteří z těchto X uživatelů se přihlásí, pokud počtem současně přihlášených uživatelů nepřesáhnou hodnotu N.
Stejný uživatel nemůže být přihlášen z více míst současně. Předchozí relace (přihlášení) budou novým přihlášením vždy ukončeny. Uživatel je na to v obou realcích upozorněn zprávou

 

Oznámení při (kolizním) přihlášení uživatele.  

Oznámení při (kolizním) přihlášení uživatele.  

 

Uživatel má možnost si v Konfiguraci aplikace nastavit, po jaké době nečinnosti má být automaticky odhlášen (výchozí hodnota je 15 minut), nebo automatické odhlášení úplně vypnout (uvědomte si, že se jedná o aplikaci na webu a trvalé přihlášení může být potenciálním bezpečnostním rizikem!).