Navigation:  Logistika > Zápůjčky >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu konfigurace zápůjčky obsahuje tyto nastavení:

Tisková sestava zápůjčky

V konfiguraci provedete nastavení typu výstupního tiskového formuláře pro tisk záručním listů.

Konfigurace zápůjčních zakázek

Zde nastavíte, jestli chcete automaticky generovat číslo zakázky při provedení zápůjčky a nebo využít tlačítka na nástrojové liště. Dále zde nastavíte prefix zakázky (úvodní značení číselné řady) a oblast působení firem.

Povinné údaje karty zápůjčky

Nastavení zadávání povinných údajů při zakládání nové karty zápůjčky.

Povinné údaje karty vrácení

Nastavení zadávání povinných údajů při zakládání nové karty vrácení zboží ze zápůjčky.