Navigation:  Logistika > Zápůjčky > Konfigurace >

Tisková sestava zápůjčky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V konfiguraci provedete nastavení typu výstupního tiskového formuláře pro tisk záručním listů.

konfigZ1