Navigation:  Číselníky >

Výrobci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník výrobců představuje definici nejčastěji využívaných Výrobců (dodavatelů), která umožňuje rychlou volbu výběru na kartě zboží a souvisejících formulářích a oknech.

Karta výrobců zboží obsahuje definované výrobce a umožňuje informace o výrobcích opravovat a doplňovat. Identifikací výrobce je jeho zkrácený název, který musí být jednoznačný (nelze mít dva výrobce stejného názvu). Nastavený rabat má pouze informativní hodnotu.  Číselník výrobců slouží jako výběrové a třídící kritérium pro bázi zboží.Číselník by měl popisovat kompletní sadu výrobců nabízeného zboží.Podle výrobců jsou tříděny i tisky ceníků.

vyrobci