Navigation:  Číselníky >

Typy zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení typu zboží Vám pomůže k přehledné segmentaci položek zboží na skladě.

Typy zboží slouží jako pomocné hledisko pro roztřídění báze zboží (o jaký typ zboží se jedná (počítač, stůl židle, fax, telefon, ...). Typy zboží budou sloužit především jako pomocné hledisko při vyhledávání konkrétního zboží. Návrh číselníku by měl zohlednit předpokládané použití a zkrácené názvy typů zboží by měly mít pro uživatele vypovídací schopnost. Číselník typů zboží je vázaný parametr ke zboží.

 

V číselníku typů zboží najdete následující sloupce:

"O" - odběratel

"Z" - zákazník

"k" - konstrukční celek

"v" - výrobek

"m" - materiál

"p" - práce

"s" - skladovatelné

"b" - bonusový produkt

"o" - vratný obal

typyzbozi

 

Příslušná hodnota číselníku se vám pak může nabídnout pouze u karet zboží, které splňují vámi vybraná kriteria.