Navigation:  Číselníky >

Majitel licence

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník Majitel licence nese základní informace o majiteli zakoupené licence na systém Soft-4-Sale. Kromě kontaktní informací karta obsahuje informace:

datum aktivace licence
adresář s umístěním databáze Soft-4-Sale
sériové číslo

dále zde můžete nastavit:

tiskovou hlavičku
propojení slovenské a české databáze nad jedněmi daty
automatický přepočet tuzemských cen

majitel