Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Strategie GDPR >

Anonymizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro samotnou anonymizaci firem použijte tuto záložku.

 

Startegie GDPR - Anonymizace kontaktů

Startegie GDPR - Anonymizace kontaktů

 

Nejprve použijte jednotlivé generátory marketingových výběrů firem, které mají být anonymizovány. K dispozici jsou tři skupiny (marketingové výběry) firem.

 

ButonGenerujNoveID

 

Název marketingového výběru je vytvořen podle následující logiky:

 

GA        - zkratka GDPR Anonymizaci

1        - číslo použitého generátoru, kterým byl vytvořen

180420        - datum vytvoření

 

 

Vazba na účetnictví- (1) vybere kontakty, které mají příznak "fyzická osoba" a nesplňují podmínky pro uchovávání osobních údajů stanovené v konfigurační záložce z důvodu účetní evidence.

 

Ostatní- (2) vybere kontakty, které mají příznak "fyzická osoba" a nesplňují podmínky pro uchovávání osobních údajů stanovené v konfigurační záložce z důvodu ostatní evidence.

 

Vhodné vymazat- (3) vybere všechny kontakty, splňují podmínky stanovené v konfigurační záložce pro návrh ke smazání.

 

 

Z důvodu zachování historie dokladů, obratů, výkonů obchodníků doklady zůstanou nadále v systému. Vazba na partnera i samotná karta kontaktu se změní.

 

Název firmy na kartě kontaktu, a na všech s ním souvisejících dokladech, se přepíše na "GDPR Anonymizace!1". Číslice za vykřičníkem ukazuje pořadí anonymizace kontaktu, ale hlavně slouží v databázi k zachování pravidla, kdy karty kontaktů nesmí mít duplicitní název.

Všechny citlivé údaje (adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, jména kontaktních osob ...) na kartě takové kontaktu budou odstraněny (smazány). Stejně tak budou smazány citlivé údaje na všech kartách kontaktních osob takové firmy.

 

ButonPrehledFirem- tlačítko zobrazí klasický přehled firem s aplikovaným filtrem na příslušný marketingový výběr
ButonAnonymizace- tlačítko provede nevratnou anonymizaci karty kontaktu.
ButonAnonymizacePseudo- tlačítko provede za určitých podmínek vratnou anonymizaci karty.

 

Karta kontaktu - anonymizovana na základě pravidel GDPR

Karta kontaktu - anonymizovana na základě pravidel GDPR

 

Pseudo-Anonymizace se ke kartě kontaktu a údajů na nich zachová naprosto stejně, jak bylo popsáno v předchozím odstavci s tím rozdílem, že data nejsou smazána trvale, ale jsou v zakryptované podobě uloženy do zvláštní tabulky. Data kontaktu lze v případě potřeby znovu obnovit. Uživatel však musí znát speciální heslo k této akci.

 

ButonAnonymizaceVymaz- tlačítko provede smazání kontaktů zařazených do uvedeného marketingového výběru (včetně souvisejících dokumentů!)