Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Strategie GDPR >

Identifikace fyzických osob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Protože GDPR se výhradně týká fyzických osob - koncových zákazníků, ale i podnikatelů - budete v první řadě postaveni před problém identifikovat, kteří z vašich kontaktů to jsou.

V tomto by vám mohla pomoci další záložka 'Identifikace fyzických osob'.

 

Strategie GDPR - Identifikace fyzických osob

Strategie GDPR - Identifikace fyzických osob

 

Tato záložka obsahuje čtyři samostatné bloky, které se pokusí vám pomocí předchystaných strategií vyhledat firmy, který by měly být v systému správně označeny jako "fyzická osoba".

 

ButonPLUS-Zlute        tlačítko průběžně propočítává počty záznamů odpovídajících jednotlivým strategiím (viz. níže)

 

Strategie 0:

počet- zobrazuje počet kontaktů, které jsou aktuálně ve vaší databázi označeny jako "fyzická osoba"
Přehled firem- tlačítko zobrazí přehled firem s nastaveným filtrem 'osoba' = ANO.

 

pozor  Zkontrolujte si tyto kontakty! Mohou být historicky v databázi označeny špatně!

 

Hromadná manipulace- otevře stejnojmenný nástroj s nastaveným filtrem 'osoba' = ANO, který vám umožní hromadně tento příznak kontaktům odebrat (pokud jich je hodně a nechcete procházet a opravovat jeden za druhým) a začít nastavovat tento příznak znovu za využití dalších připravených strategií.

 

Strategie 1:

Vyhledá kontakty, jejichž DIČ obsahuje rodné číslo ... respektive za kódem státu je uvedeno devět nebo deset číslic.

 

Spuštění generátoru vytvoří marketingový výběr firem. Je zapsán v samostatném poli s možností prokliku do jeho definice. Název marketingového výběru je vytvořen podle následující logiky:

 

GD        - zkratka pro vazbu na GDPR

1        - číslo strategie, podle které byl vytvořen

180420        - datum vytvoření

 

note2 Jestliže v jednom dni použijete generátor vícekrát, obsah existujícího marketingového výběru se přepíše

 

počet- je rozdělením informací do dvou polí. Nejprve kolik záznamů splňuje použitou podmínku, potom kolik záznamů je považováno za chybu = měly by správně mít zapnutý příznak 'osoba'.
Přehled firem- tlačítko zobrazí přehled firem s nastaveným filtrem podle souvisejícího marketingového výběru.
Hromadná manipulace- otevře stejnojmenný nástroj s nastaveným filtrem podle souvisejícího marketingového výběru.

 

Strategie 2:

Vyhledá kontakty v jejichž názvu se objevuje křestní jméno. Takové firmy velmi pravděpodobně budou fyzickými osobami ... nemusí to samozřejmě platit stoprocentně. Jistě mohou existovat firmy (právnické osoby), které také mají v názvu křestní jméno (Robert Bosch, Julius Mainl ...). Generátor vám opět vytvoří skupinu firem, se kterou už můžete dále pracovat. Vyřešit výjimky a ostatní pomocí hromadné manipulace označit jako 'osoby'.

 

Strategie 3:

Tato strategie využívá seznamu zkratek, definovaný v konfigurační záložce, vyhledá firmy, jejichž název neobsahuje uvedenou zkratku a mohl by tedy opět znamenat firmu, fyzickou osobu)

 

Žádná z těchto strategií určitě nebude sama o sobě stoprocentně úspěšná, protože vaše databáze historicky obsahuje chyby nebo nedostatky, které tam při tvorbě záznamů uživatelé zanesli. Máte tak ale jedinečnou příležitost za pomoci těchto nástrojů chyby najít a napravit.

 

Identifikace fyzických osob úspěšně dokončena.

Identifikace fyzických osob úspěšně dokončena.

 

Výsledkem vašeho snažení by tedy měla být NULA v červeně podbarvených polích 'počet'. Hodnota v zeleně podbarveném poli vás potom informuje o tom, kolik kontaktů z vaší databáze podléhá pravidlům GDPR.